نویسنده = محمد علیایی
تعداد مقالات: 9
1. تحلیل عددی شمع سرگیردار مدفون در خاک برای برآورد رابطه‌ی ظرفیت باربری جانبی

دوره 32.2، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 51-59

محمد علیایی؛ نرجس حسابی راد؛ منصور مصلی نژاد


6. تأثیر سختی کلاهک در رفتار گروه شمع تحت اثر بار زلزله

دوره 2-30، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 25-34

محمد علیایی؛ کمیل خاکپور


7. تعیین پارامترهای مدل رفتاری C‌a‌m - C‌l‌a‌y در مدل‌سازی رفتار خاک ماسه‌یی در آزمایش سه‌محوری

دوره 2-30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 97-106

زهره خلیلی؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ محمد علیایی


8. ارزیابی رفتار غیرخطی تونل‌های دایروی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی

دوره 2-29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 45-53

محمد علیایی؛ امید نعیمی فر