نویسنده = منوچهر وثوقی
تعداد مقالات: 3
3. زیست‌فناوری محیط زیست

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، تابستان 1379، صفحه 7-16

منوچهر وثوقی