نویسنده = کاظم شاکری
تعداد مقالات: 2
2. ردیابی مستقیم و هندسی اعضاء قطری ماتریس نرمی تعمیم‌یافته باکمک روند بهینه‌یابی برای شناسایی آسیب در سازه‌ها

دوره 33.2، شماره 1.1، بهار 1396، صفحه 21-30

10.24200/j30.2017.1098

علی زارع حسین زاده؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ کاظم شاکری؛ شروین گل آرا