نویسنده = محمدقاسم سحاب
تعداد مقالات: 3
2. بررسی اثر نسبت مدول کشسانی مصالح طاق به مصالح پر کننده در مقاوم سازی آنها به روش تسلیح خارجی

دوره 32.2، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 23-29

محمدقاسم سحاب؛ روح الله تقی زاده؛ مسعود محمدی


3. بررسی ضوابط طراحی برج‌های مخابراتی خودایستا و تعیین هندسه‌ی بهینه آن‌ها

دوره 2-27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 133-143

محمدقاسم سحاب؛ ایوب فلاح زاده