نویسنده = هدایت ذکایی آشتیانی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره

دوره 2-26، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 113-119

امیر حسین شهپر؛ هدایت ذکایی آشتیانی؛ عباس بابازاده


2. تابع زمان تاخیر برای تقاطع‌های با چراغ راهنمایی

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 31-36

هدایت ذکایی آشتیانی؛ احسان مظلومی


3. حل مسئله‌ی تخصیص هواپیما به پرواز با روش (SA)

دوره 20، شماره 27، تابستان 1383، صفحه 10-18

سیدعلیرضا سیدوکیلی؛ هدایت ذکایی آشتیانی