نویسنده = سیدمحمدعلی زمردیان
تعداد مقالات: 9
1. مقایسه نرخ فرسایش خاک ماسه لای‌دار تثبیت شده با سیمان و نانورس

دوره 36.2، شماره 4.2، زمستان 1399، صفحه 143-150

10.24200/j30.2020.54801.2714

شقایق سادات بابایی؛ سیدمحمدعلی زمردیان؛ جهانشیر محمدزاده هابیلی


2. بررسی اثر شکل مقطع شمع در ظرفیت باربری جانبی گروه شمع در خاک ماسه یی

دوره 36.2، شماره 3.2، پاییز 1399، صفحه 39-47

10.24200/j30.2019.53173.2536

میثم معمار؛ سیدمحمدعلی زمردیان؛ امیرحسین وکیلی


6. بررسی ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک رس بنتونیتی آلوده به گازوئیل

دوره 33.2، شماره 3.1، پاییز 1396، صفحه 77-82

10.24200/j30.2017.20062

سیدمحمدعلی زمردیان؛ وحیدرضا رحیمی حقیقی


7. تأثیر تزریق باکتری بر روی کاهش سرعت فرسایش ماسه

دوره 32.2، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 13-19

مینو امین؛ سیدمحمدعلی زمردیان


8. بررسی تأثیر عدم قطعیت پارامترهای مکانیک خاک در ظرفیت باربری شالوده‌های نواری

دوره 31.2، شماره 1.1، بهار 1394، صفحه 129-136

سیدمحمدعلی زمردیان؛ فرزان زرنگ ثانی


9. بررسی تأثیر تثبیت‌کننده‌های شیمیایی نوین در فرسایش داخلی در سدهای خاکی

دوره 2-30، شماره 4.2، زمستان 1393، صفحه 73-78

سیدمحمدعلی زمردیان؛ حمیدرضا کوه پیما