نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
افزایش دقت رویکرد پردازش تصویر دو بعدی جهت تخمین منحنی های تنش – کرنش درآزمایش های سه محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60142.3089

حسین جهان خواه؛ سپهر نظری؛ جواد جلیلی