نویسنده = بهرام نوائی نیا
تعداد مقالات: 3
مشخصات دینامیکی عرشه‌ی مرکب اگزودرمیک با استفاده از تابع پاسخ بسامدی

دوره 31.2، شماره 1.1، فروردین 1394، صفحه 61-70

حامد الهیاری؛ مهدی دهستانی؛ مرتضی حسینعلی بیگی؛ بهرام نوائی نیا؛ ابراهیم رحمانی


اثر مؤلفه‌های دورانی زلزله در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندرکنش سد و مخزن

دوره 2-30، شماره 1.2، اردیبهشت 1393، صفحه 81-93

لیلا کلانی ساروکلایی؛ بهرام نوائی نیا؛ جواد واثقی امیری؛ حمیدرضا توکلی