نویسنده = یوسف حسن زاده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عملکرد مخازن موج‌گیر ساده و تفاضلی در کنترل امواج فشاری ضربه قوچ

دوره 33.2، شماره 3.2، پاییز 1396، صفحه 43-52

10.24200/j30.2017.20103

نازیلا کاردان؛ یوسف حسن زاده؛ حسین خیری