نویسنده = علی معصومی
تعداد مقالات: 8
آنالیز تاب‌آوری لرزه‌ای سازه‌های شبکه قطری بلند مرتبه با پیکربندی پیرامونی مختلف بر اساس معیار شاخص نیرومندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.58867.3012

مهیار روشنی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی


اندرکنش شبکه ی قطری پیرامونی و هسته ی داخلی در سیستم سازه‌یی شبکه ی قطری

دوره 33.2، شماره 3.1، آذر 1396، صفحه 105-112

10.24200/j30.2017.20070

علی معصومی؛ آزاده جلالی سنگانی؛ علی خیرالدین


ارتقاء سطح عملکرد سازه‌ها با استفاده از کنترل فعال بهینه‌ی‌لحظه‌یی

دوره 2-29، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 77-85

مهدیه منصوری؛ علی معصومی؛ محمد شوشتری