نویسنده = محمدرضا احدی
تعداد مقالات: 7
1. مدل‌سازی رفتار طبیعی رانندگان به هنگام سبقت‌گیری در جاده‌های برون‌شهری جدا نشده (مطالعه موردی: استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.24200/j30.2020.55039.2696

محمدرضا احدی؛ علی نادران؛ مصطفی الیاسی گرجی


2. ارزیابی اندرکنش پارامترهای مؤثر بر خصوصیات رفتاری مصالح دانه‌ای غیر چسبنده لایه اساس روسازی آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.52968.2521

محمدرضا احدی؛ سید فرزاد میرهاشمی؛ مصطفی صادق نژاد


3. تأثیر آرام‌سازی ترافیک در محدوده ی مدارس در تصادفات دانش آموزان

دوره 36.2، شماره 1.2، بهار 1399، صفحه 153-160

10.24200/j30.2018.51067.2369

محمدرضا احدی؛ علیرضا سرکار؛ مهرزاد گودرزی


5. تحلیل هزینه‌های تحمیل شده بر کاربران در سیستم حمل‌و‌نقل جاده‌یی

دوره 34.2، شماره 2.2، تابستان 1397، صفحه 93-102

10.24200/j30.2018.1359

محمدرضا احدی؛ مهدی نصرالهی


6. ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی گرم براساس مدل های آزمایشگاهی - تجربی در برابر پدیده ی شیارشدگی

دوره 33.2، شماره 4.1، زمستان 1396، صفحه 97-103

10.24200/j30.2018.1267

علی منصورخاکی؛ محمدرضا احدی؛ سیدمحسن متولی زاده؛ ابوذر شفیعی پور


7. ارائه مدلی برای برآورد تأخیر کاربران راه با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری

دوره 32.2، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 73-80

محمدرضا احدی؛ مهدی نصرالهی؛ پیمان غلامین