نویسنده = مهرداد حجازی
تعداد مقالات: 2
2. آنالیز سازه‎ای منارهای تاریخی آجری ایرانی

دوره 31.2، شماره 3.2، پاییز 1394، صفحه 49-58

مهرداد حجازی؛ سیدمحمد مویدیان؛ مریم داعی