نویسنده = حسین شوکتی
تعداد مقالات: 5
بررسی عددی کمانش خطوط لوله فولادی تحت اثر بار فشاری محوری خروج از مرکز و فشار خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58963.3014

کیا بادامچی؛ حسین شوکتی