نویسنده = رضا مهین روستا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی خواص مکانیکی مصالح ماسه‌یی در فصل مشترک با بتن آسفالتی

دوره 2-30، شماره 4.1، دی 1393، صفحه 35-44

رضا مهین روستا؛ حسن طاهرخانی؛ میلاد تاج الدینی


3. مدل‌سازی اثر ساخت سد خاکی بر روی مقاومت پی آبرفتی در برابر روانگرایی

دوره 2-28، شماره 4، دی 1391، صفحه 53-64

رضا مهین‌روستا؛ رضا نقی‌لو


4. اثر هیدرومکانیکی توده‌سنگ پی بر پایداری سدهای بتنی وزنی

دوره 2-27، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 3-12

رضا مهین روستا؛ محی الدین حمیدی پور