نویسنده = افشین مشکوه الدینی
تعداد مقالات: 4
آنالیز تاب‌آوری لرزه‌ای سازه‌های شبکه قطری بلند مرتبه با پیکربندی پیرامونی مختلف بر اساس معیار شاخص نیرومندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.58867.3012

مهیار روشنی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی