نویسنده = وحید شاه حسینی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین مسیر بهینه پروژه‌های زیربنایی انتقال آب با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی برپایه مدل یکپارچه سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل‌سازی اطلاعات ساخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.24200/j30.2021.56103.2803

محمدحسین تمنائی فر؛ وحید شاه حسینی؛ علی نوری؛ محمدحسین سلیمی


2. چالش‌های پیش رو در بهره‌گیری از روش «تحویل یک‌پارچه‌ی اقلام پروژه» در ایران

دوره 33.2، شماره 1.2، بهار 1396، صفحه 129-135

10.24200/j30.2017.1110

محمدحسن سبط؛ وحید شاه حسینی؛ حسین حجرالاسودی


3. بهره‌گیری از فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در تحویل یک‌پارچه‌ی اقلام پروژه

دوره 33.2، شماره 1.1، بهار 1396، صفحه 129-135

10.24200/j30.2017.2454

وحید شاه حسینی؛ محمدحسن سبط؛ حسین حجرالاسودی