نویسنده = حسام الدین معین درباری
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر جرم میراگر تنظیم‌شده بر روی احتمال وقوع خرابی در سازه‌ی قاب خمشی فولادی

دوره 2-30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 23-29

حسام الدین معین دباری؛ تورج تقی خانی