نویسنده = حسین گنجی دوست
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثر تعویض متناوب قطبیت در راندمان حذف نفت خام از خاک به روش بیوالکتروکینتیک

دوره 35.2، شماره 2.2، تابستان 1398، صفحه 123-131

10.24200/j30.2018.1919.2014

نادر مختارانی؛ بهنوش خطایی؛ حسین گنجی دوست


3. حذف نفت خام از خاک با استفاده از روش الکتروکینتیک بهبودیافته با سورفکتنت‌ها

دوره 33.2، شماره 2.1، تابستان 1396، صفحه 107-114

10.24200/j30.2017.4544

بهنوش خطایی؛ نادر مختارانی؛ حسین گنجی دوست


6. بررسی سینتیک حذف آنتی‌بیوتیک اکسی‌ تتراسایکلین در محیط آبی توسط نانو ذرات آهن

دوره 2-30، شماره 4.2، زمستان 1393، صفحه 13-20

پریسا حسن زاده؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی


7. تأثیر پیش‌تصفیه‌ی ازن‌زنی در فرایند فتوکاتالیستی چسبیده ـ معلق در تصفیه‌ی فاضلاب رنگی و تعیین شرایط بهینه‌ی آن

دوره 2-30، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 129-136

فرهاد قادری زفره ئی؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست؛ رسول صراف ماموری


8. بررسی تأثیر شوک ناشی از کاهش دما بر روی نرخ نیتریفیکاسیون

دوره 2-29، شماره 1، بهار 1392، صفحه 65-72

علی دهنوی؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی؛ گیتی امتیازی