نویسنده = واحد قیاسی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ی عددی تاثیر شرایط مقاومتی بستر و آب زیرزمینی بر رفتار دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5273.2246

واحد قیاسی؛ امین فرزان


2. پاسخ لرزه یی ریزشمع‌های زاویه دار در خاک‌های لایه‌دار

دوره 34.2، شماره 3.2، پاییز 1397، صفحه 125-133

10.24200/j30.2018.1419

واحد قیاسی؛ فرانک محمدی دهشال