نویسنده = سیدمحمد بینش
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر شرایط مرزی بر نتایج شبیه سازی آزمایش های دو محوره با روش اجزاء منفصل

دوره 32.2، شماره 2.2، تابستان 1395، صفحه 67-78

سیدمحمدحسین حسینی؛ سیدمحمد بینش


2. تحلیل حدی مرز بالا با استفاده از روش بدون شبکه در خاک‌های چسبنده

دوره 2-30، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 137-147

سعید راعی؛ سیدمحمد بینش


3. تحلیل ارتجاعی-خمیری خاک‌های مسلح بااستفاده از روش درون‌یابی نقطه‌یی

دوره 2-26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 49-63

سیدمحمد بینش؛ نادر هاتف؛ ارسلان قهرمانی