نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 6
تأثیر نواقص اجرایی بر عملکرد خمشی دال‌های مجوف بتنی پیش‌ساخته‌ی پیش‌تنیده

دوره 2-28، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 99-111

علی اکبر مقصودی؛ محمد مقصودی؛ میثم ترکمان زاده


حالت نهایی و شکل‌پذیری دال‌های بتن خودمتراکم مجوف پیش‌تنیده‌ی پیش‌ساخته

دوره 2-28، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 131-140

علی اکبر مقصودی؛ میثم ترکمان زاده؛ محمد مقصودی