نویسنده = امیر اکبری گرکانی
تعداد مقالات: 2
بهینه یابی سطح گسیختگی بحرانی در شیروانی های غیراشباع تحت بارش باران با الگوریتم برخورد اجسام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59000.3016

شراره سادات ناصری؛ حامد صادقی؛ امیر اکبری گرکانی