نویسنده = محمد مدرس یزدی
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌بندی طرح‌های انتقال بین حوضه‌ی آب با استفاده از عملگر تجمیع میانگین وزنی استقرایی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 99-109

مهدی ضرغامی؛ رضا اردکانیان؛ محمد مدرس یزدی