نویسنده = محمد موبد
تعداد مقالات: 2
1. طراحی کنترل‌کنندهی تکه‌تکه‌ی H برای سیستم‌های تکه‌یی مستوی

دوره 25، 52 - ویژه مهندسی برق، زمستان 1388، صفحه 11-19

بهروز مولائی؛ محمد موبد


2. تعیین مسیر بهینه برای پرتاب ماهواره به مدار زمین با استفاده از قانون هدایت تانژانت خطی

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 75-80

محمد مردانی؛ محمد موبد