نویسنده = زینت رجبی
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از روش بازنمونه‌گیری داده‌ها در تدقیق رابطه کاهندگی بور-اتکینسون 2008

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5685.2262

زینب رفیعی؛ علیرضا آذربخت؛ زینت رجبی