نویسنده = محمد حیدرزاده
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی سونامی‌خیزی و ارائه‌ی ساختار یک سامانه‌ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه‌ی اقیانوس هند

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 45-57

محمد حیدرزاده؛ محرم دولتشاهی پیروز؛ ناصر حاجی زاده ذاکر؛ محمد مختاری


2. استفاده از تزریق شیمیایی برای آب‌بندی قسمتی از پی سد کرخه

دوره 22، شماره 35، پاییز 1385، صفحه 77-88

محمد حیدرزاده؛ علی‌اصغر میرقاسمی؛ سید منصور اعتمادزاده