نویسنده = احسان مظلومی
تعداد مقالات: 1
1. تابع زمان تاخیر برای تقاطع‌های با چراغ راهنمایی

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 31-36

هدایت ذکایی آشتیانی؛ احسان مظلومی