نویسنده = آرمین منیرعباسی
تعداد مقالات: 3
2. کربناسیون و پتانسیل خوردگی میلگرد در بتن متخلخل

دوره 32.2، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 109-114

آرمین منیرعباسی


3. اثر نانو سیلیس و الیاف پلی پروپیلن در مقاومت سایشی بتن

دوره 32.2، شماره 3.1، پاییز 1395، صفحه 127-130

آرمین منیرعباسی