نویسنده = سعید شبستری
تعداد مقالات: 2
1. نقش پیر‌سازی مصنوعی بر خواص مکانیکی و ریز‌ساختار آلیاژ آلومینیم 319

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 3-10

سعید شبستری؛ مهرشاد صنمی


2. بررسی بهسازی و سرعت سردشدن آلیاژ آلومینیم AS5U3G

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 15-21

حسن سعید‌ی‌نیا؛ سعید شبستری؛ سعید سعیدی‌نیا