نویسنده = رامتین معینی
تعداد مقالات: 2
2. بهره‌برداری بهینه از مخزن سد با استفاده از الگوریتم مورچه بیشینه − کمینه (MMAS)

دوره 24، شماره 46.1، زمستان 1387، صفحه 85-93

رامتین معینی؛ محمدهادی افشار