نویسنده = آزاده خیرالعموم
تعداد مقالات: 1
1. لیپوزوم‌ها، ابزاری در خدمت زیست‌فناوری

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، تابستان 1379، صفحه 37-44

آزاده خیرالعموم