نویسنده = عباس بابازاده
تعداد مقالات: 6
1. تخصیص ترافیک دینامیکی چندکلاسی با محدودیت‌های ظرفیت کمانی

دوره 37.2، شماره 2.1، تابستان 1400، صفحه 39-38

10.24200/j30.2020.55759.2777

بابک جوانی؛ عباس بابازاده


4. کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره

دوره 2-26، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 113-119

امیر حسین شهپر؛ هدایت ذکایی آشتیانی؛ عباس بابازاده


5. تخصیص پهلوگیر در بنادر کانتینری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 2-26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 21-27

عباس بابازاده؛ سیدرضا سیدعلیزاده گنجی


6. حل مسئله‌ی تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت کمان با استفاده از تابع جریمه

دوره 24، شماره 46.1، زمستان 1387، صفحه 53-57

هدایت ذکایی‌آشتیانی؛ امیرحسین شهپر؛ عباس بابازاده