نویسنده = علی اصغر عرشی
تعداد مقالات: 2
1. دور نمای تحولات بازار نفت در دهه 90 (2)

دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، فروردین 1373، صفحه 21-28

علی اصغر عرشی


2. تحولات بازار بین المللی نفت و دورنمای آن در دهه 90 (1)

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 22-30

علی اصغر عرشی