نویسنده = جمشید کمالی
تعداد مقالات: 2
1. تکنولوژی چرخه سوخت هسته‌ای (2)

دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، فروردین 1373، صفحه 50-54

جمشید کمالی


2. تکنولوژی چرخه سوخت هسته‌ای (1)

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 75-79

جمشید کمالی