نویسنده = جان الیوت
تعداد مقالات: 1
1. نگرش‌های جهانی نسبت به انتقال تکنولوژی

دوره 9، شماره 4، اردیبهشت 1372، صفحه 42-46

جان الیوت