نویسنده = یاقوت مدرس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ترمودینامیکی هیدراسیون و انقباض شیمیایی سیمان حاوی سرباره

دوره 34.2، شماره 4.2، زمستان 1397، صفحه 75-82

10.24200/j30.2019.1446

امیر طریقت؛ میلاد محمدی؛ یاقوت مدرس