نویسنده = A. T‌a‌j‌i‌k D‌a‌v‌o‌d‌i
تعداد مقالات: 2
1. ارائه یک روش پوش‌اور بهنگام شونده برای تحلیل لرزه‌یی ساختمان‌های با پلان نامتقارن

دوره 32.2، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 39-49

رضا عباس نیا؛ فؤاد مهاجری ناو؛ علیرضا تاجیک داوودی


2. ارائه‌ی روشی ترکیبی در تخمین طیف غیرکشسان به‌منظور تعیین جابجایی هدف به روش ۲N

دوره 31.2، شماره 4.1، زمستان 1394، صفحه 61-69

رضا عباس نیا؛ محمدمهدی مداح؛ علیرضا تاجیک داود آبادی