نویسنده = محمد تقی کاظمی
تعداد مقالات: 4
1. ارائه ی یک دستور جریان خمیری برای اندرکنش خمش و برش در تیرها

دوره 36.2، شماره 2.2، تابستان 1399، صفحه 73-80

10.24200/j30.2019.52433.2476

مهدی شریفی؛ محمدتقی کاظمی


2. بررسی رفتار لرزه‌یی اتاق آجری محصور با کلاف

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 21-27

محمدتقی کاظمی؛ مسعود حسین زاده اصل؛ علی بخشی؛ فیاض رحیم زاده رفوئی؛ ثریا اقبالی


3. کاربرد روش اجزاء محدود بسط یافته در مدل‌سازی ترک چسبنده

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 21-27

محمد تقی کاظمی؛ علیرضا فرقانی؛ امیر رضا خویی