نویسنده = ابوالفضل عرب زاده
تعداد مقالات: 5
2. بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادی ویژه با بازشو

دوره 34.2، شماره 3.1، پاییز 1397، صفحه 49-59

10.24200/j30.2018.1408

حمیدرضا کاظمی نیاکرانی؛ ابوالفضل عرب زاده


3. تقویت دیوار برشی فولادی پس از ایجاد گشودگی

دوره 32.2، شماره 2.2، تابستان 1395، صفحه 117-124

ابوالفضل عربزاده؛ مهرداد شفیعی علویجه


4. بررسی رخداد ناپایداری در ناحیه کششی تیرهای فولادی با استفاده از یک مدل یک بعدی

دوره 32.2، شماره 2.1، تابستان 1395، صفحه 139-144

حمید محرمی؛ ابوالفضل عرب زاده؛ محسن ورمزیاری