کلیدواژه‌ها = روان‌گرایی خاک ناشی از انفجار
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی عددی و مطالعات پارامتریک روان گرایی خاک ناشی از انفجار

دوره 34.2، شماره 1.1، بهار 1397، صفحه 23-34

10.24200/j30.2018.1321

آرش شیرمحمدی فردانبه؛ کاظم برخورداری