کلیدواژه‌ها = مدل آزمایشگاهی
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی آزمایشگاهی و عددی میدان جریان در حوضچه ی رسوب گیر گردابی

دوره 35.2، شماره 4.2، زمستان 1398، صفحه 43-51

10.24200/j30.2018.5511.2247

ندا شیخ رضازاده نیکو؛ علی نقی ضیائی


2. بررسی آزمایشگاهی تأثیر ژئوسل در ظرفیت باربری خاکریزهای راه‌آهن

دوره 35.2، شماره 2.1، تابستان 1398، صفحه 51-63

10.24200/j30.2018.2002.2058

مرتضی اسماعیلی؛ محمدرضا روزبی نی؛ سیدرسول سورانی