کلیدواژه‌ها = مدل آزمایشگاهی
تعداد مقالات: 3
ارزیابی آزمایشگاهی روند ایجاد آشفتگی جریان در دریچه کنترل تخلیه‌کننده تحتانی سد بر پایه نظریه کولموگروف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.59129.3030

محمد حسین میرآبی؛ احسان جباری؛ طاهر رجایی؛ کیوان سیدی نیاکی


مدل سازی آزمایشگاهی و عددی میدان جریان در حوضچه ی رسوب گیر گردابی

دوره 35.2، شماره 4.2، اسفند 1398، صفحه 43-51

10.24200/j30.2018.5511.2247

ندا شیخ رضازاده نیکو؛ علی نقی ضیائی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر ژئوسل در ظرفیت باربری خاکریزهای راه‌آهن

دوره 35.2، شماره 2.1، شهریور 1398، صفحه 51-63

10.24200/j30.2018.2002.2058

مرتضی اسماعیلی؛ محمدرضا روزبی نی؛ سیدرسول سورانی