کلیدواژه‌ها = ضریب اندرکنش
تعداد مقالات: 2
1. تعیین پارامترهای اندرکنش خاک حاوی دانه های ژئوفوم- مسلّح کننده های ژئوسینتتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.24200/j30.2020.54696.2682

حمید خواجوند جعفری؛ مریم یزدی


2. فشار خاک وارد بر مجاری جعبه ای مدفون در ترانشه به روش ترانشه ناقص تحت اثر فشار سربار

دوره 35.2، شماره 4.2، زمستان 1398، صفحه 53-65

10.24200/j30.2018.5720.2271

غلام مرادی؛ ابراهیم حسن خانی؛ امیرمهدی حلبیان