کلیدواژه‌ها = دوره‌ی تناوب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر استفاده از جداساز در عملکرد لرزه یی مخازن هوایی آب

دوره 35.2، شماره 1.2، بهار 1398، صفحه 123-130

10.24200/j30.2018.1970.2047

اصغر وطنی اسکویی؛ بهزاد انتظاری