کلیدواژه‌ها = ژئوپلیمر
بررسی اثر المان های موجود در پوست تخم مرغ در تثبیت خاک رس به روش ژئوپلیمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2023.59981.3092

آتوسا وثیق؛ دانیال معظمی؛ شهرام پوراکبر


مطالعه ی تأثیر ژئوپلیمر در پایه ی خاکستر پوسته ی برنج در تثبیت خاک ماسه‌یی

دوره 37.2، شماره 1.1، خرداد 1400، صفحه 35-46

10.24200/j30.2020.55217.2712

فرشید ریاحی دهکردی؛ وحید توفیق؛ محمدمحسن توفیق