کلیدواژه‌ها = میرایی رایلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر میرایی وابسته به اندازه تنش در تحلیل لرزه ای غیرخطی سدهای بتنی وزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1399

10.24200/j30.2020.54299.2629

حسن میرزا بزرگ؛ امیر سوری