کلیدواژه‌ها = شبکه‌ی عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 11
2. مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از الگوریتم جفت‌گیری زنبورعسل

دوره 35.2، شماره 2.2، تابستان 1398، صفحه 111-122

10.24200/j30.2018.2188.2130

حمیدرضا صفوی؛ محبوبه کلانتری؛ امید بزرگ حداد


6. ارزیابی پارامترهای موثر در تفرق امواج زلزله های دور از گسل به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 13-23

حسین نادرپور؛ حمیدرضا وثوقی فر؛ احسان قباخلو


7. انتخاب آرایش بهینه‌ی شبکه‌ی عصبی در تحلیل خاک‌های مخلوط با خرده لاستیک‌های بازیافتی

دوره 31.2، شماره 1.1، بهار 1394، صفحه 105-111

دانیال رضازاده عیدگاهی؛ فاضل فصیحی؛ حسین نادرپور


9. تعیین ظرفیت باربری شمع‌های کوبیده‌شده در خاک‌های غیرچسبنده با رویکرد شبکه‌ی عصبی موجکی

دوره 2-28، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 137-145

محمد علی لطف اللهی یقین؛ بهمن نادری نیا؛ افشین پور تقی


10. مدل‌سازی آزمایش پرسیومتری (فشارسنجی) بااستفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی

دوره 2-27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 41-54

محمد امامی؛ سید شهاب الدین یثربی