کلیدواژه‌ها = سد بتنی قوسی
تعداد مقالات: 3
تاثیر شدت و محل آسیب در بدنه سد بتنی قوسی بر روی خصوصیات مودی سازه

دوره 37.2، شماره 3.2، آذر 1400، صفحه 93-104

10.24200/j30.2021.57305.2901

امیر میثم گیاهی؛ جعفر عسگری مارنانی؛ حسن احمدی؛ محمد صادق روحانی منش


توسعه‌ی نرم‌افزار تحلیل دینامیکی غیرخطی سیستم سد بتنی ـ مخزن ـ فونداسیون ناپیوسته با شرایط مرزی جاذب و متحرک

دوره 31.2، شماره 1.1، فروردین 1394، صفحه 3-15

عادل فردوسی؛ احمدرضا مصطفی قره باغی؛ محمدتقی احمدی؛ محمدرضا چناقلو؛ مهرداد امامی تبریزی