کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 14
3. بهینه‌سازی حایل‌های پایدار شده با میخ با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

دوره 32.2، شماره 2.2، تابستان 1395، صفحه 125-137

علی کمک پناه؛ احسان آموزش


5. حل مسئله‌ی زمان‌بندی پروژه در حالت چندگانه (M‌R‌C‌P‌S‌P) به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 32.2، شماره 1.1، بهار 1395، صفحه 101-112

محمدحسن سبط؛ محمدرضا افشار؛ یعقوب علیپوری


7. تجزیه و تحلیل پارامتریک سد انحرافی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 2-30، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 13-24

سعید میرزائی فیلستان؛ فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده؛ هادی اورنقی


10. تخصیص پهلوگیر در بنادر کانتینری بااستفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 2-26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 21-27

عباس بابازاده؛ سیدرضا سیدعلیزاده گنجی


13. بهینه‌سازی فرایند جفت‌شدن اکسایشی متان (OCM) با کاتالیست پروسکایت و مدل‌سازیسینتیکی سطرجدید فرایند توسط الگوریتم ژنتیک

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، پاییز 1388، صفحه 15-24

شهرناز مختاری؛ علی وطنی؛ نسترن رزمی فاروجی؛ وحید اسلامی منش


14. بهینه‌یابی دکل‌های انتقال نیرو به‌کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی

دوره 24، شماره 46.1، زمستان 1387، صفحه 73-84

علی کاوه؛ یعقوب قلی پور؛ حسین رحامی