کلیدواژه‌ها = تیر خمشی
تعداد مقالات: 2
1. اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد، و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی

دوره 2-28، شماره 3، بهار 1391، صفحه 3-12

محمدرضا اصفهانی؛ سیامک گل نرگسی؛ میثم محمد حسینیان


2. ارزیابی خستگی مخلوط‌های آسفالتی بر اساس پارامترهای انرژی

دوره 2-26، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 87-92

محمود عامری؛ علی رضا خاوندی