کلیدواژه‌ها = ضریب دبی
تعداد مقالات: 4
1. هیدرولیک جریان بر روی سرریز گابیونی عریض در شرایط عملکرد آزاد و مستغرق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.24200/j30.2021.55415.2729

سعید صالحی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی پرموده


2. شبیه‌سازی روزنه‌های جانبی مستطیلی و دایروی توسط ماشین آموزش نیرومند

دوره 36.2، شماره 2.2، تابستان 1399، صفحه 93-103

10.24200/j30.2019.52307.2465

سعید شعبانلو؛ حسن شرفی؛ مجید حیدری؛ سعید کاردار


4. تعیین ضریب دبی سرریزهای کناری منقاری بااستفاده از اطلاعات آزمایشگاهی وسطرجدید مدل شبکه‌های عصبی

دوره 2-27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 85-92

عبدالرضا کبیری سامانی؛ سیدرضا حجازی طاقانکی؛ مسعود آقاجان عبداله؛ حجت اسماعیلی